1
από Smith J., Van Ness H.C., Abbott M.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Άγγελος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Annamalai Kalyan, Puri Ishwar K.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Δελίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Moran M.J., Shapiro How
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Berry R., Kazakov V., Sieniutycz S., Szwast Z., Tsirlin A.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
από Παπαθεοδοσίου Θ., Πρελορέντζος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
9
από Μήτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
11
από Γκαρμπούνης Γ., Τσιμπερίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
12
από Κατσανός Δημοσθένης Κων/νου
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
13
από Σωπάκη Αλεξάνδρα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
16
από Ericksen J.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
17
από Smith J., Van Ness H.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
18
από Αργυρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
19
από Cengel Y., Boles M.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
από Pischinger R., Krassnig G., Taucar G., Sams Th.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο