3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Groth Clemens, Mueller Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Φείδαρος Δ., Σαρρής Ι., Βλάχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Michalski L., Eckersdorf K., McGhee J.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Leigh J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
13
15
από Weichert Lothar
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
16
από Elliott T.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Φυλλάδιο
17
από Χατζηκακίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο