1
από Μπαταγιάννης Π., Gibbons C.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ζαμπετάκης Θ., Σικαλίδης Κ., Δαγγίλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Καλιτσουνάκης Ν., Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παντελής Δ., Πανταζόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο