1
από Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
5
από Gribbin John
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
από Χατζηκακίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
8
από Καραπιπέρης Λεωνίδας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο