1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Καρέκος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ζούδιαρη Ι., Μπελεσιώτης Β., Υφαντής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από DeHoff R.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11

Βιβλίο