1
από Καρέκος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Παπαρσένος Γ., Χαραλαμπόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παπαρσένος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Danckaert J.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο