1
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου