1
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
3
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
11
από Δασκαλάκης Κ., Τσακίρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
13
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
14
από Benvenouti-Marcopoulou Elena, Benvenouti Alberto G.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
15
από Ζούλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή
16
από Βακαλόπουλος Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
17
18
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
19
από Μέγας Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1946

Βιβλίο
20

Φυλλάδιο