1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Benvenouti-Marcopoulou Elena, Benvenouti Alberto G.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
3
από Αβραμέα Αννη Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Διδακτορική Διατριβή