5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Μελέτη
11
από Λέγκας Ν., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Μελέτη
13
από Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη