2
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Ανδρουλιδάκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Χιονίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
8
από Λώλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
11
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
13
από Μέγας Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1946

Βιβλίο
14

Φυλλάδιο