2
από Ανδρουλιδάκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Τσιλέμου Κ.Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
12
από Κολύρας Χ., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
16
από Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
17
από Δωρίκος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
18
από Μοδινός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Δεληγιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Πρίντζος Κ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου