2
από Γκούβη Χαρίκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
4
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
9
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Συνέδριο
12
14
15

Φυλλάδιο