2
3
από Κούρκουλος Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βλιτσάκης Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σαπουνάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Καγκάς Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μερτζάνης Φώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μόσιαλος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
9
10