2
από Μερτζάνης Φώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μόσιαλος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
4
5
από Κούρκουλος Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βλιτσάκης Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Σαπουνάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Καγκάς Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Εισήγηση συνεδρίου
9
10