2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μαντζιάρας Θεόκλητος, Ξανθοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
11