2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μαντζιάρας Θεόκλητος, Ξανθοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
12
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
13