1
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
από Βαλσάμη Ρ., ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ Β, Παπανικολάου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
8
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Δωρίκος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
13
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού