1
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
3
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
από Δωρίκος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
9

Φυλλάδιο