2
από Παπαβασιλείου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
6
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
8
από Περλέρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

16
από Μοδινός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη