1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Περλέρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

13
από Μοδινός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη