6
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Εισήγηση ημερίδας
7
από Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
από Δαυµιδ Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1935
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού