2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το περιεχόμενο του Φακέλλου

Φάκελος
8
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κολύρας Χ., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο