189
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
190
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
192
από Benvenouti-Marcopoulou Elena, Benvenouti Alberto G.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
194
από Μάζης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
197
από Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
198
από Λαγαρίας Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού
199
από Λαγαρίας Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
200
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο