201
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
203
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
207
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
209
από Benvenouti-Marcopoulou Elena, Benvenouti Alberto G.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
210
από Μάζης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
214
από Λαγαρίας Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού
215
από Λαγαρίας Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
216
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
217
από Αργυρόπουλος Ζ., Καρκανιάς Αποστόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
218
από Δεληγιάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού
219
από Δωρίκος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
220
από Ζούλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή