22
από Περλέρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
26
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
29
από Γκουντάρας Αντώνης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
30
από Κανακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
31
από Γεροκώστα Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
38
από Πλιάσας Ορέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
40
από Μέλφος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο