42
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
45
από Γκουντάρας Αντώνης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
46
από Κανακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
47
από Γεροκώστα Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
54
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

57
από Πλιάσας Ορέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
58
από Μέλφος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο