81
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
83
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

84
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
86
από Γκούβη Χαρίκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
88
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
89
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
92
από Ανδρουλιδάκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
96
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
97
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
98
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
99
από Νάκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
100
από Τσιλέμου Κ.Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία