102
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
104
από Δασκαλάκης Κ., Τσακίρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
105
108
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
109
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
111
από Κωνσταντινίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
112
από Χιονίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
113
από Μπενέκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
114
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συνέδριο