121
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
122
από Δασκαλάκης Κ., Τσακίρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
124
126
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το περιεχόμενο του Φακέλλου

Φάκελος
127
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
129
από Χιονίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
130
από Μπενέκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
131
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συνέδριο
139
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
140
από Γέμτος Θ., Μυγδάκος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου