1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Μωϋσίδης Π.Γρ., Πατρινός Κ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
από Schroeder Ulr
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
από Earman J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Costa de Braure O., De Beauregard
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Τσόλκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
11
από Einstein Albert
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
13
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
14
από Laue M.
Στοιχεία έκδοσης: 1919

Βιβλίο