1
από Μωϋσίδης Π.Γρ., Πατρινός Κ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
από Μπότης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
5
από Τσόλκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο