1
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
11
από Τσαμουργιάννης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο