Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Θραύση:Αντοχή υλικών Ρηγμάτωση:Αντοχή υλικών 26 Κόπωση:Αντοχή υλικών 9 Σύνθετα υλικά:Τεχνικά υλικά 6 Αντοχή υλικών 4 Τσιμέντο:Αντοχή υλικών 4 Αδρανή υλικά:Τεχνολογία υλικών 3 περισσότερα ...
1
από Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ροκίδη Σταματία
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
4
από Μεταξά Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
7
από Anderson T.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
8
από Γδούτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
9
από Αμαξάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
12

Διπλωματική Εργασία
13
από Δάσιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
15
από Κοσμαδάκης Ε., Ταντανόζης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
17
από Αντωνίου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
18
από Κοντούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διδακτορική Διατριβή
19
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συμπόσιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συμπόσιο