2
από Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διδακτορική Διατριβή
3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

6
από Καρανικόλας Παν., Πουρνάρας Πετ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
από Θεολογίτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
12

Μηχανικός