1
από Λαμπρόπουλος Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2020

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Γαβρόγλου Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
5
από Levi E.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
8
από Debus A.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
από Westfall R.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
10
από Butterflied H.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
11
από Crombie A.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
13
από Crombie A.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από Gilbert N., MULKAY M.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
18
από Wallace W.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
από Bernal J.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
20
από Sarton George
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο