1
από Σταματόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
από Κακογιάννης Θανάσης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Καραγιάννης Γιάννης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Νεζερίτης Αγγελος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
6
από Καλλονάς Στυλιανός
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
8
από Κολιού Νίτσα
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
9

Βιβλίο