1
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
2
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
3
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4
από Konuk Neval
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
8
από Brocas-Deflassieux L.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Λυκουρίνος Κ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
12
από Μάντακας Γ.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
14
από Δούφλιας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
από Νεράντζης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
16
από Χριστοδούλου Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
από Παπαθεμελής Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
από Dakin D., Μαζαράκης - Αινιάν Ι., Κωφός E.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
19
από Μάρτης Νικόλαος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
20
από Μοσκώφ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου