2
από Παπαϊωάννου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μπάτσιλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βουβούση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Παρθένης Α., Χουρδάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας