1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Παπαγεωργακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Παπακωνσταντίνου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο