3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

9
11
από Κλήμη Τζούλια
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
από Βλάχος Σ., Τσάκας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Ροδίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας