Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Καινοτομίες:Ανάπτυξη τεχνολογίας Τεχνογνωσία 25 Μεταφορά τεχνολογίας 23 KNOW-HOW 21 Ανάπτυξη τεχνολογίας 21 Μεταφορά και ανάπτυξη τεχνολογίας 21 Νέες τεχνολογίες:Οικονομία 21 περισσότερα ...
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
15
από Καρβούνης Σωτ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
18
από Almeida (de) P.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
19
από Ουζουνίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
20
από Τσώνης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία