12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

13
από Παπανικόλας Π. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Fuzier J.-P.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Virola Juahani
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Μαρκάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Μαρκάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού