1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Πρότυπα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Πρότυπα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Πρότυπα
7

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μπρίλλης Α., Μάνος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Wilson Joseph
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
από Avidan A., Edwards M., Owen H.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο