4
από Kovalenko N., Kochetkov A., Kochetkova R., Parshina E., Shimko J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Αγγελίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Κουντουράς Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Φιλιππόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού