1
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Αποστολίδης Μ.
Διεύθυνση: Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 3

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Καβούρι

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ζερβού 13

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης

Κτίριο