1
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη

Κτίριο