1
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Δεκελείας

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης Ο.Τ. 51

Κτίριο