1
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αριστείδου και Κλειτομάχου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ελευσίνα

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης

Κτίριο