1
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Βάρη

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλλήνη

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Ζουμπουλίδης Νικόλαος, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής

Κτίριο