1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Σταμάτα

Κτίριο