1
Αρχιτέκτονας: Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παιανία

Κτίριο
2

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σχοινιάς

Κτίριο